Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu sayfa, Hizmetimizi kullandığınızda kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımız ve bu verilerle ilişkilendirdiğimiz seçenekler hakkında sizi bilgilendirir.


www.cephouse.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Cumhuriyet, Çark Cadesi. No:4/18 Adapazarı/Sakarya Türkiye adresinde mukim. (Bundan böyle “Cephouse veya cephouse.com” olarak anılacaktır).


Verilerinizi Hizmet sağlamak ve geliştirmek için kullanıyoruz. Hizmeti kullanarak, bu politika uyarınca bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, https://cephouse.com adresinden erişilebilen Şartlar ve Koşullarımızla aynı anlamlara sahiptir.


Cephouse kişisel verileriniz dahil olmak üzere bizlerle paylaşmış olduğunuz verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Amacımız gizliliğinizi korumak ve temin ettiğiniz kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktır. Cephouse tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, teknik imkanlar dahilinde en iyi şekilde korunmaktadır.


Cephouse elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçlarla saklamakta, işlemekte ve üçüncü kişilerle paylaşmaktadır. Cephouse , yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla kişisel verileriniz üzerinde tasarruf etmeyecektir. Verileriniz yüksek güvenlik önlemleri ile korunacak, hiçbir durumda yasal mevzuatta izin verilen sınırlar haricinde tutulmayacaktır.


Veri Güvenliği


Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemler kullanmaya çalışırken, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.


Bilgi Toplama ve Kullanma


Kişisel Verileriniz Hangi Durumlarda ve Hangi Amaçlar Doğrultusunda İşlenmektedir?


Cephouse tarafından kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Cephouse ’un yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verileri işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Cephouse internet sitesi kullanıcılarının taleplerinin karşılanması, internet sitesi kullanıcılarının talepleri uyarınca kullanıcılar ile e-posta veya telefon aracılığıyla iletişime geçilmesi, şikayetlerin değerlendirilmesi, iletişime geçen kişilerin talep ve önerilerine cevap verilebilmesi şeklinde gruplandırılabilecek olup belirtilen amaçlar kapsamında kişisel verileriniz işlenebilecektir.


Mevcut internet sitesi kullanıcılarıyla ile ilgili veriler tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir veya başkaca şekillerde işlenebilir ve üçüncü kişilerle paylaşılabilir.


Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde;

Cephouse ’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde;

Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde;

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de müşteri verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel veriler, sağlanan ürün ve hizmetler ile ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte yukarıda sayılanlar ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Cephouse tarafından internet sitesinde yer alan “Bize Ulaşın” bölümünde yer alan İletişim Formu vasıtasıyla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanarak elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Cephouse bünyesinde işlenen kişisel veriler sunulan hizmetlerden yararlanıldığı müddetçe güncellenerek işlenebilecektir.


Toplanan Veri Türleri


Size Hizmetimizi sunmak ve geliştirmek için çeşitli amaçlar için birkaç farklı türde bilgi toplarız.


Kişisel veri


Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya tanımlamak için kullanılabilecek kişisel olarak tanımlanabilir bazı bilgiler vermenizi isteyebiliriz (“Kişisel Veriler”). Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:


E-posta adresi

Ad ve soyad

Telefon numarası

Adres, İl, Posta Kodu, Şehir

Çerezler ve Kullanım Verileri

Kullanım verisi


Ayrıca Hizmete nasıl erişildiğini ve kullanıldığını da öğrenebiliriz (“Kullanım Verileri”). Bu Kullanım Verileri bilgisayarınızın İnternet Protokolü adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri.


İzleme ve Çerez Verileri


Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri tutmak için çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini kullanıyoruz.


Çerezler, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içerebilecek az miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler tarayıcınıza bir web sitesinden gönderilir ve cihazınızda saklanır. Ayrıca kullanılan izleme teknolojileri bilgi toplamak ve izlemek, Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretçiler, etiketler ve komut dosyalarıdır.


Söz konusu komut dosyaları tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve İnternet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.


İnternet Sitemizi ziyaretiniz ile IP adresiniz, internet servis sağlayıcınızın ismi (Explorer, Chrome, Firefox vb.), internet gezgini yazılım versiyonunuz, bize yönlendiren internet sitesi ve sitemizi bulmak için kullandığınız arama sözcükleri gibi veriler otomatik olarak anonimleştirilerek internet sitemizin iyileştirilmesi gibi istatiksel amaçlı olarak kullanılmaktadır.


Cephouse internet sitesi, internet sitelerindeki trafiği analiz etmek, sayfaların görünümlerine ve her sayfada harcanan süreye bakmak ve internet sitemize bir dahaki ziyaretinizde size daha iyi hizmet vermek için bu bilgiyi kullanmaktadır. Bu bilgileri, kişisel olarak bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanmakla birlikte bu bilgiler birleştirilmiş ve anonim bir formda tutulmaktadır.


Tarayıcınıza tüm çerezleri reddetmesini veya bir çerezin ne zaman gönderileceğini belirtmesini isteyebilirsiniz. Ancak, çerezleri kabul etmezseniz, Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz.


Kullandığımız Çerezlere Örnekler:


Oturum Çerezleri. Hizmetimizi çalıştırmak için Oturum Çerezleri kullanıyoruz.

Tercih Çerezleri. Tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı hatırlamak için Tercih Çerezleri kullanıyoruz.

Güvenlik Tanımlama Bilgileri. Güvenlik Tanımlama Bilgilerini güvenlik amacıyla kullanıyoruz.

Verilerin Kullanımı


Cephouse toplanan verileri çeşitli amaçlarla kullanır:


Hizmeti sağlamak ve sürdürmek

Size servisimizdeki değişiklikler hakkında bilgi vermek

Bunu seçtiğinizde Hizmetimizin etkileşimli özelliklerine katılmanıza izin vermek için

Müşteri desteği ve desteği sağlamak

Hizmeti iyileştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler sağlamak

Hizmetin kullanımını izlemek için

Teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve ele almak için

Servis sağlayıcıları


Hizmetimizi kolaylaştırmak (“Hizmet Sağlayıcılar”), bizim adımıza Hizmet sunmak, Hizmetle ilgili hizmetler gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketler ve kişiler kullanabiliriz.


Bu üçüncü tarafların Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza gerçekleştirmek için erişimi vardır ve bu bilgileri başka bir amaçla ifşa etmemek veya kullanmamakla yükümlüdür.


Analiz


Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.


Google Analytics


Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analizi hizmetidir. Google, toplanan verileri Hizmetimizin kullanımını izlemek ve izlemek için kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılıyor. Google, toplanan verileri kendi reklamcılık ağındaki reklamları bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için kullanabilir.


Google Analytics kapsamı dışında kalma tarayıcı eklentisini yükleyerek Hizmetteki etkinliğinizi Google Analytics tarafından kullanılabilir hale getirmeyi devre dışı bırakabilirsiniz. Eklenti, Google Analytics JavaScript’inin (ga.js, analytics.js ve dc.js) ziyaretlerin etkinliği hakkında Google Analytics ile bilgi paylaşmasını engelliyor.


Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edin.


Diğer Sitelere Bağlantılar


Hizmetimiz, bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, söz konusu üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi önemle tavsiye ederiz.


Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve sorumluluk kabul etmiyoruz.


Çocukların Gizliliği


Hizmetimiz 18 yaşın altındaki kimseye hitap etmemektedir (“Çocuklar”).


18 yaşın altındaki hiç kimseden kişisel olarak tanımlanabilir bilgi toplamayız. Ebeveyn veya veli iseniz ve Çocuklarınızın bize Kişisel Veriler sağladığını biliyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveyn onayını doğrulamadan çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızın farkına varırsak, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için gerekli adımları atarız.


Veri Aktarımı


Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, eyaletinizin, ilinizin, ülkenizin veya veri koruma yasalarının sizin yargı alanınızdakilerden farklı olabileceği diğer resmi yargı bölgelerinin dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabilir ve bu bilgisayarlarda saklanabilir.


Türkiye dışındaysanız ve bize bilgi vermeyi tercih ediyorsanız, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere verileri Türkiye’ye aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın.


Bu Gizlilik Politikasına onay vermeniz ve ardından bu tür bilgileri göndermeniz, söz konusu aktarımı kabul ettiğiniz anlamına gelir.


Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz Cephouse hakkında bilgi almak isteyen kişiler ile iletişime geçilmesi, internet sitesi kullanıcılarının talep ve önerilerine cevap verilebilmesi adına kullanıcılar ile e-posta veya telefon aracılığıyla iletişime geçilmesi, Cephouse hakkında bilgilendirilme, şikayetlerin değerlendirilmesi ve ilgili sair mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar ile veri işleyen sıfatıyla hizmet alınan üçüncü kişilere aktarılabilmesi söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, veri işleyen sıfatıyla tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileriniz aktarılabilecektir.


Ziyaretçi yorumları otomatik spam algılama hizmeti aracılığıyla kontrol edilebilir.


Cephouse , verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alınmasını sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve güvenlik dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça Kişisel Verilerinizin diğer kişisel bilgilerinizin bir kuruluşa veya ülkeye aktarılması gerçekleşmeyecektir.


Kişisel Olarak Tanımlayıcı Bazı Bilgilerin Korunması


Cephouse , potansiyel olarak kişisel olarak tanımlayıcı ve kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri yalnızca çalışanlarına, yüklenicilerine ve bağlı kuruluşlarına aşağıdakileri açıklar:


Bu bilgileri Cephouse Mağazası adına işlemek veya Cephouse web sitelerinde mevcut hizmetler sağlamak için bilmeniz gerekir.

Başkalarına ifşa etmemeyi kabul etmiş olanlar. Bu çalışanların, yüklenicilerin ve bağlı kuruluşların bazıları kendi ülkeniz dışında olabilir; Cephouse Mağazası web sitelerini kullanarak, bu tür bilgilerin onlara aktarılmasını kabul etmiş olursunuz. Cephouse , potansiyel olarak kişisel olarak tanımlayıcı ve kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri kimseye kiralamayacak veya satmayacaktır.

Cephouse web sitesinin kayıtlı bir kullanıcısıysanız ve e-posta adresinizi verdiyseniz, Cephouse zaman zaman size yeni özellikler hakkında bilgi vermek, geri bildiriminizi istemek veya Cephouse ’da olup bitenlerden haberdar olmak için size bir e-posta gönderebilir. ve ürünlerimiz. Bize bir istek gönderirseniz (örneğin, e-posta yoluyla veya geri bildirim mekanizmalarımızdan biri aracılığıyla), isteğinizi netleştirmemize veya yanıtlamamıza veya diğer kullanıcıları desteklememize yardımcı olmak için bunu yayınlama hakkımızı saklı tutarız. Cephouse , potansiyel olarak kişisel olarak tanımlayıcı ve kişisel olarak tanımlayıcı bilgilere yetkisiz erişim, kullanım, değişiklik veya imhadan korunmak için makul olarak gerekli tüm önlemleri alır.

Ne topluyoruz ve saklıyoruz


Sitemizi ziyaret ettiğinizde şunları izleriz:


Görüntülediğiniz mağazalar : Bunu, örneğin size son zamanlarda görüntülediğiniz satıcı mağazalarını göstermek için kullanacağız.

Görüntülediğiniz ürünler: Bunu, örneğin size yakın zamanda görüntülediğiniz ürünleri göstermek için kullanacağız

Konum, IP adresi ve tarayıcı türü: Bunu vergi ve gönderim bedelini tahmin etmek için kullanacağız

Gönderim adresi: Bunu girmenizi isteyeceğiz, böylece bir sipariş vermeden önce kargo işlemini tahmin edebilir ve size sipariş gönderebiliriz!

Ayrıca sitemize göz atarken alışveriş sepeti içeriklerini takip etmek için çerezleri kullanacağız.


Not: Çerez politikanızı daha ayrıntılı olarak incelemek ve buradan bu bölüme bağlantı vermek isteyebilirsiniz.


Bizden satın aldığınızda, adınız, fatura adresiniz, gönderim adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, kullanıcı adı ve şifre gibi isteğe bağlı hesap bilgilerinizi içeren bilgileri vermenizi isteyeceğiz. Bu bilgileri aşağıdakiler gibi amaçlar için kullanacağız:


Hesabınız ve siparişiniz süreçlerinizi sürdürme,

Geri ödemeler ve şikayetler dahil olmak üzere isteklerinize yanıt verme,

Ödemeleri işleme ve sahtekarlığı önleme,

Mağazamız için hesabınızı oluşturma,

Vergi hesaplama gibi yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme,

Mağaza tekliflerimizi geliştirme,

Size uygun pazarlama teklifleri gönderme

Bir hesap oluşturursanız, gelecekteki siparişlerin ödemesini doldurmak için kullanılacak adınızı, adresinizi, e-postanızı ve telefon numaranızı kaydederiz.


Sizinle ilgili bilgileri genellikle topladığımız ve kullandığımız amaçlar için bilgiye ihtiyaç duyduğumuz sürece saklarız ve yasal olarak tutmaya devam etmemiz gerekmez. Örneğin, vergi ve muhasebe amacıyla 10 yıllık sipariş bilgilerini saklayacağız. Buna adınız, e-posta adresiniz ile fatura ve gönderim adresleriniz dahildir.


Ayrılmayı seçerseniz, yorumları saklayacağız.


Ekibimizde kimlerin erişimi var?


Ekibimizin üyeleri bize verdiğiniz bilgilere erişebilir. Örneğin, hem Yöneticiler hem de Pazar Yeri Sahipleri / Mağaza Yöneticileri şunlara erişebilir:


Satın alınan, satın alındığı zaman ve nereye gönderilmesi gerektiği gibi sipariş bilgileri

Adınız soyadınız, e-posta adresiniz, fatura ve gönderim bilgileriniz gibi müşteri bilgileri.

Müşteri destek temsilcisi, ürün geliştiricileri ve pazarlama personeli gibi ekip üyeleri siparişleri yerine getirmeye, geri ödemeleri işleme koymaya ve sizi desteklemeye yardımcı olmak için bu bilgilere erişebilir.


Başkalarıyla paylaştıklarımız


Sizinle siparişler ve diğer mağaza hizmetleriyle sorunsuz hizmetler sunmamıza yardımcı olan üçüncü taraflarla bazı entegrasyonlarımız var. Örneğin – mağazanızı ve alışveriş deneyiminizi daha iyi hale getirmek için siparişlerinizi veya web analitiklerinizi işlemek ve tamamlamak için ödeme ağ geçitleri, pazarlama, kargo firmaları ve üçüncü taraf yerleştirmelerini içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.


Bilgileri siparişlerimizi vermemize ve size hizmetlerimizi depolamamıza yardımcı olan üçüncü taraflarla paylaşıyoruz.


Ödemeler

Kredi kartları ile ödeme kabul ediyoruz. Ödemeleri işleme koyarken, satın alma toplamı ve fatura bilgileri gibi ödemeyi işlemek veya desteklemek için gereken bilgiler de dahil olmak üzere verilerinizden bazıları bankalara aktarılır.


Daha fazla bilgi için lütfen İyzico Gizlilik Politikası’na bakın.


İşlenen Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız:


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@cephouse.com adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz. Cephouse , talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Cephouse , bu kapsamdaki talepleri yazılı olarak cevap verebilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerinde her sayfa için 1 TL işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın, CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Cephouse tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Ticari Transferler / Satın Alma


Cephouse veya esas olarak tüm varlıklarının satın alınması veya Cephouse ’un iflas etmesi veya iflas etmesi durumunda, kullanıcı bilgileri üçüncü bir taraf tarafından devredilen veya edinilen varlıklardan biri olacaktır. Bu tür aktarımların gerçekleşebileceğini ve herhangi bir Cephouse alıcısının kişisel bilgilerinizi bu politikada belirtilen şekilde kullanmaya devam edebileceğini kabul edersiniz.


Gizlilik Politikası Değişiklikleri / Güncellemeleri


Cephouse kullanıcılardan önceden izin almaksızın işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Çoğu değişikliğin küçük olması muhtemel olsa da, Cephouse Gizlilik Politikasını zaman zaman ve yalnızca Cephouse ‘un takdirine bağlı olarak değiştirebilir. Cephouse , ziyaretçileri Gizlilik Politikasındaki herhangi bir değişiklik için bu sayfayı sık sık kontrol etmeye teşvik eder. Bir https://www.cephouse.com hesabınız varsa, bu değişiklikler hakkında sizi bilgilendiren bir uyarı da alabilirsiniz. Bu Gizlilik Politikası bildirim sistemindeki herhangi bir değişiklikten sonra bu siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


Kullanıcı Güvenliği


kullanici-guvenligi


Size her daim iyi bir alışveriş deneyimi sunmak için güvenlik sertifikalarımızı SSL standartlarına göre düzenli olarak güncelliyoruz. cephouse.com alışverişlerinize keyifle devam etmek için internet tarayıcınızın ve telefonunuzun işletim sisteminin güncel olduğuna emin olun.


İnternetten güvenli alışveriş için;


Bunları Yapın


Güvenilirliğine inandığınız e-ticaret sitelerinden alışveriş yapın.

Alışverişinizin kaydını tutun, e-postaları saklayın.

Alışverişten önce teslimat ve iptal/iade/değişim koşullarını okuyun.

Sorularınız için telefon numaralarını veya e-posta adreslerini kaydedin.

Cihazlarınızda mutlaka güncel bir virüs programı kullanın.

Harf ve rakamlardan oluşan bir şifre belirleyin. Şifrenizi belirli sürelerde güncelleyin.

Bankanızın kartınız ile alakalı acil durumlarda size ulaşabilmesi adına sistemlerinde kayıtlı olan cep telefonu ve e-posta bilgilerinizin her zaman güncel olmasına dikkat edin.

Bunları Yapmayın


Tanımadığınız kişilerden gelen e-postaları veya Facebook hesabınıza gelen mesajları açmayın.

Bilmediğiniz USB ve benzeri cihazları bilgisayarınızda kullanmayın.

Şifre bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın, bir yere kaydetmeyin.

Kart bilgilerinizi, telefonunuza gelen SMS kodları, sitelere ait bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Kredi kartınızı birine teslim etmeyin.

Kişisel/kart bilgilerinizi girmeniz için herhangi br siteye yönlendiren e-posta ya da SMS’ler alıyorsanız, kesinlikle itibar etmeyin.

Herkese açık kablosuz ağlardan veya ortak bilgisayarların bulunduğu ortamlarda alışveriş yapmayın.

Bunlara Dikkat Edin


Alışveriş yaptığınızı sitenin ödeme aşamasında link kısmının http’den https’ye dönüştüğüne dikkat edin.

Kullandığınız teknolojik cihazlara uygulama indirmeden önce mutlaka bilgi alın.

Çeşitli bahanelerle kredi kartı bilgisi veya kişisel bilgilerinizi almaya çalışan sahte çağrı merkezi aramalarına karşı dikkatli olun.

Bankaların kurumsal numaralarına benzetilerek sizi arayıp kendilerini avukat, polis, savcı, bankacı, sigortacı gibi tanıtan kişilere karşı dikkatli olun.

Cep telefonunuza yükleyeceğiniz uygulamaları mutlaka resmi uygulama mağazalarından (Google Play, Apple Store gibi) indirin. Resmi olmayan alanlardan indirilen programlar telefonunuza virüs bulaştırabilir ve telefon rehberiniz, size gelen SMS’ler ve bankacılık bilgileriniz ele geçirilebilir.

cephouse.com güvenli alışveriş için nasıl önlemler alıyor?


Kredi Kartı ve Ödeme


Kredi kartı bilgilerinizden sadece adınız ve soyadınız saklanıyor. Başka hiçbir bilgi cephouse.com bünyesinde saklanmıyor.

Ödeme ekranları ile bankalar arasındaki kredi kartı bilgisinin de dâhil olduğu veri alışverişi, tamamen kriptolanmış bir trafik ile iletiliyor.

Kredi kartıyla yaptığınız alışverişlerde kişisel bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada, güvenliğiniz için son teknolojiler kullanılıyor. Her tarayıcının altında bulunan anahtar, buna işarettir.

Kullanıcılara kredi kartı, bankamatik ve sanal kartlarla birlikte BKM Express, GarantiPay ve MasterPass uygulamaları ile hızlı ve güvenli ödeme yapmaları sağlanıyor.

Kullanıcılar, bankaların güvenli ödeme altyapısı “3D Secure Sistemi”ni kullanabiliyor.

cephouse.com, kullanıcılarından e-posta yoluyla kredi kartı ve şifre bilgilerini kesinlikle talep etmez.

Sahtecilik


cephouse.com, kullandığı yazılımlar ve 100’den fazla fraud (sahtecilik) kontrol filtresi ile maksimum seviyede güvenliği garanti ediyor. Bu filtreler ile, alışverişlerde oluşabilecek sahteciliğe karşı hem kullanıcılarını hem de kendisini koruma altına alıyor.

Kullanılan fraud (sahtecilik) filtreleri ile beraber sitenin bünyesinde barındırdığı “Fraud Birimi” sayesinde yapılan ödemeler güvenlik kontrollerinden geçiriliyor. Gerek görülürse kullanıcılar aranarak güvenlik kontrolünden geçiriliyor. Bu sayede sahtecilik minimum seviyeye indiriliyor ve mağduriyetler gideriliyor.

Destek


cephouse.com’un, kullanıcılarına daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek için kurduğu bir Çağrı Merkezi bulunuyor. Kullanıcılar haftanın yedi günü kesintisiz olarak telefonla kolay ve hızlı bir şekilde istedikleri konu hakkında bu merkezden destek alabiliyor.

cephouse.com ’a yeni üye olacak kullanıcılara, şifre güvenliği için kolay tahmin edilebilen veya kırılabilen şifreleri seçmemeleri için gerekli sistem ayarları ve uyarıları yapılıyor.

%99,9 Koruma


cephouse.com , SSL bağlantısını TLS V1.2 ile kuruyor. Bankanın ve cephouse.com ’un kullandığı sertifika ise RSA kriptolama ile SHA256’dır ve anahtar boyutu 2048k’dır. Bu, mümkün olan en iyi şifrelemedir ve tavsiye edilen minimum değerlerin üzerindedir.

Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenlik Standardı (PCI DSS), kredi kartının işlenmesi, iletilmesi ve saklanması aşamalarında uyulması gereken mantıksal ve fiziksel bilgi güvenliği kurallarını tanımlamaktadır. Bu kurallar PCI (Payment Card Industry) adı verilen ve aralarında American Express, MasterCard Worldwide, Visa, Discover Financial Services gibi üyeleri bulunan bir konsey tarafından geliştirilmekte ve yayımlanmaktadır.

cephouse.com olarak kredi kartı bilgilerinizi sistemlerimizde tutmamamıza ve zorunlu olmamasına rağmen hassas kredi kartı bilgilerini işleyen, ileten ve saklayan sistemlerimizin güvenli olduğu ve kredi kartı süreçlerinde müşterilerimize verdiğimiz önem, her türlü bilginizin güvenliği ve şirketimizin kart üreticileri arasındaki imajı doğrultusunda, 2016 yılı içerisinde yatırımlarını ve yerinde denetim süreçlerini tamamlamış, 2017 yılı Ocak ayı itibarı ile PCI-DSS sertifikasını almıştır.

cephouse.com tüm uygulamalarını her çeyrek başında (yılda 4 defa) tam ölçekli ve kapsamlı zafiyet tarama testlerinden geçirmekte ve sonuçlarını çalıştığı bankalar ve PCI (Payment Card Industry) ile paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra cephouse.com Bilgi Güvenliği ekibi yıl içerisinde rastgele tarihlerde ayrıca 4 defa tam ölçekli ve kapsamlı zafiyet tarama testlerini tekrarlayarak yapılan testler arasında ki sürenin uzamasına izin vermemektedir.

Kullanıcı Sözleşmesi


kullanici-sozlesmesi-2


ÜYELİK SÖZLEŞMEMİZ’DEKİ GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER

Üyelik Sözleşmemiz’de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değiştirilen “Gizlilik ve Çerez Politikalarımız”da yapılan değişikliklere ilişkin kısa bilgiyi aşağıda görebilirsiniz.


Üyelik Sözleşmemiz’deki Güncel Değişiklikler


Gizlilik Politikamızda yaptığımız güncelleme kapsamında ayrı bir politika haline getirilen “Çerez (Cookie) Politikası”na ilişkin olarak Üyelik Sözleşmesi’ne “Çerez Politikası” kavramı eklenmiştir.

Üyelik Sözleşmesi’ne “Misafir”* tanımı eklenerek kişisel verilerin cephouse.com’a üye olmaksızın giren kullanıcılara da belirli avantajlar sunulması amacıyla gerekli bilgilerin alınıp işlenebildiği belirtilmiştir.

“Gizlilik” maddesinin ismi “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması” olarak değiştirilerek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında cephouse.com kullanıcılarının sahip olduğu haklar ile cephouse.com kişisel verileri işleme amaç ve şekillerine ilişkin olarak Gizlilik Politikası’na yönlendirme yapılmıştır.

Güncellenen Üyelik Sözleşmemiz’i aşağıda detaylı inceleyebilirsiniz. Gizlilik Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi“) merkezi Cumhuriyet, Çark Cadesi. No:4/18 Adapazarı/Sakarya  adresinde bulunan cephouse.com ile Üye (“Üye“) arasında, Üye’nin cephouse.com’un Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. cephouse.com ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

Çerez (Cookie) Politikası Websitesi’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in Websitesi’ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Websitesi üzerinden ( https://cephouse.com/gizlilik-politikasi/ ) erişilebilecek olan metni ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Üyeler’in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, cephouse.com tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere cephouse.com’un kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden ( https://cephouse.com/gizlilik-politikasi/ ) erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası Üye’nin Websitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmet Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla cephouse.com ya da cephouse.com’un belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

Sanal Mağaza  cephouse.com’un Websitesi üzerinde cephouse.com usul ve kurallarına uygun olarak Satıcılar’a tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

Satıcı  cephouse.com ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

Üye  cephouse.com ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Websitesi Mülkiyeti cephouse.com’un ait olan ve cephouse.com’un işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.cephouse.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

Ziyaretçi Websitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

3.1. DP, Websitesi’ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

3.2. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Websitesi’ne üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar’da satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

3.3. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve DP, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza’dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin cephouse.com’dan talepte bulunması halinde cephouse.com , ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için cephouse.com’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

4.3.  cephouse.com’un Websitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” olması sebebiyle; Websitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. cephouse.com, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle cephouse.com’un ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, cephouse.com’a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

4.4. Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; cephouse.com’un bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı’nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Üye, Sanal Mağaza’da sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.5. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.6.  cephouse.com, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.7. Websitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler’den alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’nin kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar’a iletebilecektir.

4.8. Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Üye, Websitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

4.9.1. Websitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;

4.9.2. Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

4.9.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.9.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesi’ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

4.9.5. Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

4.9.6. Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;

4.9.7. Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, cephouse.com’un önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

4.9.8. Hizmetler’in, Websitesi’nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

4.10. Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

5.1. Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

5.2.  cephouse.com, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1.  cephouse.com, Üye’nin Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. cephouse.com, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde cephouse.com’un adresine elektronik posta göndererek ya da Websitesi’nde yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemlerle kullanabileceğini anlamaktadır.

6.2. Üye tarafından Websitesi’nde Üyelik oluşturmak veya Websitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla cephouse.com ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Üye’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilbilir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

cephouse.com markası ve logosu, cephouse.com mobil uygulamasının ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak cephouse.com tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile cephouse.com’un mülkiyetindedir. Üye, cephouse.com’un veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını cephouse.com’un izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, cephouse.com mobil uygulamasının veya Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda cephouse.com’un izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya cephouse.com’un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, cephouse.com’un ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.


8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

cephouse.com, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.


9. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya cephouse.com’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) cephouse.com’un işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, cephouse.com ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.


10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda cephouse.com’un resmi defter ve ticari kayıtları ile cephouse.com’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3. Bildirim  cephouse.com, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri. Üye, cephouse.com’un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.6. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.


Mesafeli Satış Sözleşmesi


mesafeli-satis-sozlesmesi


Mesafeli Satış Sözleşmesi ( Genel )


MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI


SATICI: cephouse.com


Adresi: Cumhuriyet, Çark Cadesi. No:4/18 Adapazarı/Sakarya


Email : info@cephouse.com


ALICI: Müşteri


MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:


İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.cephouse.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.cephouse.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ:


Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından …. tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.


MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:


Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu …. adresinde ….’a teslim edilecektir.


MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:


Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:


Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.


MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:


Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alir. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.


MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:


Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm cergiler dâhil satış bedeli www.cephouse.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.


MADDE 9 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ:


Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


MADDE 10 – VADELİ FİYAT:


Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


MADDE 11 – FAİZ:


Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.


MADDE 12 – PEŞİNAT TUTARI:


Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


MADDE 13 – ÖDEME PLANI:


Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.


MADDE 14 – CAYMA HAKKI:


Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.bilteg.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.Kapıda Ödeme İptal Koşulları


KAPIDA ÖDEME ile verilen siparişlerde, ürün kargoya verilmemişse iptal ettirebilirsiniz. Ürün kargoya verilmiş ise iptal ettiremezseniz. Kargoyu teslim aldıktan sonra paketi açmadan iade adresimize gönderiniz. Kapıda ödemeli sipariş verip teslim alınmayan siparişlerde Firmamız, mesafeli sözleşmelere istinaden ALICI’dan kanuni hak iddia edebilir.


Değişim


Web sitemizden satın aldığınız ve iade koşullarına uygun olan bir ürünü değiştirmek için destek ekibimizle telefon, e-posta veya iletişim formu yoluyla irtibata geçebilirsiniz. Ürün sorunsuz/arızalı değil ise değişim ücretlerinin tamamı alıcıya aittir.


MADDE 15 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:


Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli mediaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.


MADDE 16 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:


Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


MADDE 17 – YETKİLİ MAHKEME:


İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.